Kloster MC

Bestemmelser for Kloster MC

1. Kloster Mc er en klub for ejere og brugere af motorcykler, uanset mærke og årgang.

2. Der er to typer medlemmer der er munke og så har vi nonner i samme kloster. Vi mødes hver onsdag kl. 19,00 til "andagt"  ved Det Bette kloster for enden af skovager. Vi kører kortere eller længere ture nord og/eller syd for fjorden.

3. Kloster Mc er en lukket klub på den måde, at klubbens ledelse bestemmer hvor mange og hvilke medlemmer der kan optages. 

4. Som medlem i Kloster Mc skal man være ejer/bruger af en motorcykel, ægtefælle/samlever.

5. Kloster Mc har til formål at pleje medlemmernes interesse omkring motorcykler, og indbyrdes hjælpe hinanden med viden eller andet som måtte vedrøre den fælles interesse heri. Samt at opnå klubfordele og rabatter hos udbydere af dele/tilbehør og på reparationer.

6. Da Kloster Mc principielt er en viden/interessebank er der ikke andre samlingspunkter end glæden ved at eje/køre på motorcykel. 

7. Det tilskyndes at deltage i træf og andre sammenkomster, ligesom det er enhver frit at invitere til sammenkomster eller køreture når de vil.

8. Kloster Mc’s mærke skal respekteres og behandles med almindelig sund fornuft og i klubbens ånd/bestemmelser.

9. Frivilig bidrag fastsættes for et år ad gangen, for mc brugere med ægtefælle/samlever. Hvert medlem bliver udstyret med et medlemskort m/foto, der skal fremvises ved køb hos sponsor mv.

10. Sponsor indtægter skal primært bruges til udgifter til forsendelse af div. informationer, hjemmeside og lign. Arrangementer som f.eks. grill-fester eller lignende afregnes fra gang til gang. Evt. overskud tilfalder klubben.

11. Kloster Mc ledes af klubbens styregruppe

12.  Styregruppen består af 

John Ottesen

Finn Pedersen

Tina R. Pedersen

Jan Bertelsen

Bo Malling Madsen


Bestemmelser for Kloster MC